Overesch

Sinds 2002 is Overesch een biologisch varkensbedrijf. Het gemengd bedrijf bestaat uit een varkenshouderij met daarnaast akkerbouw en groententeelt. de dieren en gewassen hebben meer vrijheid en krijgen geen kunstmatige voedingsmiddelen binnen. Op de akkers van Overesch verbouwen ze vijf verschillende groenten die ieder jaar een akker doorschuiven. Naast de varkens en akkerbouw is er ook een biologische winkel waar er vooral eigen producten verkocht worden.